12Nov/18

เอสเอสไอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบางสะพาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ โดย นายวีรชัย ฟุ้งเฟื่อง ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคล และธุรการพร้อมคณะ ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารสำเร็จรูป พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อำเภอบางสะพาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอบางสะพาน และบางสะพานน้อย โดยมีดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30Aug/18

SSI receives Thailand Energy Awards 2018

Air Chief Marshal Prajin Juntong, Deputy Prime Minister presides over Thailand Energy Awards 2018 and hands over the award for Outstanding Designated Factory in Energy Conservation to Mr. Manin Inprom, Vice President of Manufacturing of Sahaviriya Steel Industries Plc. (SSI) at Queen Sirikit National Convention Center on 27 August 2018. Thailand Energy Awards 2018 was held by Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy with an aim to award organizations and persons that support alternative energy development and energy conservation

 

SSI รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น แก่ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เป็นผู้แทนบริษัทในการรับมอบ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่องค์กรและผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน

 

25Jul/18

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ อบต.แม่รำพึง จัดโครงการ “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (รักในหลวง รักษ์บางสะพาน) ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดกิจกรรมบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (รักในหลวง รักษ์บางสะพาน) ประจำปี 2561” เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 พร้อมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกชาวบางสะพานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ จำนวน 66 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,060,000 ตัว และเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านดอนสำราญ หมู่ 1 บ้านดอนสำราญ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประชาชนชาวบางสะพานนับ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการร่วมมือกันขององค์กรภาครัฐ กลุ่มเหล็กสหวิริยาและชาวบางสะพานในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของบางสะพานตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

13Jun/18

SSI Group Volunteer: Beautifying Ban Don Samran School

SSI Group led by Mr. Padungsak Pranudomrat Assistant Vice President – Group Sustainable Development and Communication of Sahaviriya Steel Industries Plc. (SSI), arranged “SSI Group ARSA” at Ban Don Samran school, Bangsaphan, Prachuap Khirikhan. The management team and staff from SSI Group together with the local people participated in this program. The objective of this event is to build a good relationship between the company and communities. The works of volunteer consist mainly of painting school fences and buildings, and beautifying the surrounding scenery. Mrs. Nitcha Kongnil, Senior Assistant District Officer of Bang Saphan District, graciously presided this activity.

กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนสำราญ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการจิตอาสาพนักงาน “กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา” นำโดย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา โรงเรียนบ้านดอนสำราญ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน โดยกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย การทาสีอาคารและรั้วโรงเรียน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ โดยมี นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสา

08Jun/18

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เปิดตัว “กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 7” ชิงทุนพัฒนา 1.2 ล้านบาท

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พร้อมเปิดรับสมัครสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมประกวดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบองค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนานักเรียน ตามอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน ชิงทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการกองทุนสหวิริยา ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านหนองจันทร์และโรงเรียนบ้านวังยาว โดยคณะกรรมการ ได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถพัฒนาคุณภาพเครือข่ายสถานศึกษาในอำเภอบางสะพานให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน