All posts by SunisaS

07Jan/19

พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา200คน ร่วมอาสาฟื้นฟูหาดแม่รำพึงหลังวาตภัยปาบึก

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-WCE-TCS) จำนวน 200 คน ร่วมกับพี่น้องชาวบางสะพาน ทำความสะอาดและฟื้นฟูชายตลอดหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย”ปาบึก” ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กลุ่มเหล็กสหวิริยา “พัฒนาบางสะพานด้วยใจ พัฒนาไทยด้วยเหล็ก ”

21Dec/18

เอสเอสไอรับรางวัลยอดเยี่ยม “EIA Monitoring Awards 2018”

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดย นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รับรางวัลโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 ยอดเยี่ยม “EIA Monitoring Awards 2018” ประเภทอุตสาหกรรม จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่โรงงานของบริษัทปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง

20Dec/18

TCRSS รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลนี้จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

16Dec/18

ครบ 11 ปี “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ยอดสนับสนุนรวม 26.6 ล้านบาท ปี 2561 มอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.6 ล้านบาท

ผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT)Read More…

12Nov/18

เอสเอสไอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบางสะพาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ โดย นายวีรชัย ฟุ้งเฟื่อง ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคล และธุรการพร้อมคณะ ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารสำเร็จรูป พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อำเภอบางสะพาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอบางสะพาน และบางสะพานน้อย โดยมีดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์