All posts by SunisaS

19Dec/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ340ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่26

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 259 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนังงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 77 ทุน และทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา สำหรับเยาวชนที่มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 340 ทุน รวมมูลค่า 735,000Read More…

14Dec/19

SSI Group จัด “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 ชวนชาวบางสะพาน ปั่นจักรยาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ชวนนักปั่นจักรยานบางสะพาน ร่วมกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน โดยปั่นจักรยานเส้นทางจาก ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน-คลองวังนาค หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางไป-กลับ 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 237.12 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

08Nov/19

ฅนเหล็กมินิมาราธอนมอบเงินรายได้ สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

องค์กรร่วมจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งการกุศล ‘ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2562’ (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS-SUS, JSGT)โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม มอบเงินรายได้จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีนายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

08Nov/19

ฅนเหล็กมินิมาราธอนมอบเงินรายได้ สนับสนุนมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน

องค์กรร่วมจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งการกุศล ‘ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2562’ (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS-SUS, JSGT) โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม มอบเงินรายได้จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ให้แก่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ โดยมีพระมหาสมัย จินตโฆสโก เลขานุการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ

27Oct/19

ฅนเหล็กมินิมาราธอน12ครั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้ว29ล้านบาท

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดRead More…