All posts by SunisaS

16Dec/18

ครบ 11 ปี “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ยอดสนับสนุนรวม 26.6 ล้านบาท ปี 2561 มอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.6 ล้านบาท

ผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT)Read More…

12Nov/18

เอสเอสไอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบางสะพาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ โดย นายวีรชัย ฟุ้งเฟื่อง ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคล และธุรการพร้อมคณะ ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารสำเร็จรูป พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อำเภอบางสะพาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอบางสะพาน และบางสะพานน้อย โดยมีดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

25Jul/18

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ อบต.แม่รำพึง จัดโครงการ “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (รักในหลวง รักษ์บางสะพาน) ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดกิจกรรมบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (รักในหลวง รักษ์บางสะพาน) ประจำปี 2561” เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 พร้อมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกชาวบางสะพานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ จำนวน 66 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,060,000 ตัว และเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านดอนสำราญ หมู่ 1Read More…