11May/20

SSI – WCE ร่วมใจ Save Bangsaphan มอบประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI นายมงคล สุขไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE มอบ “THE C19 STERILIZATON GATE” หรือ ประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆRead More…

17Apr/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล-หน้ากากผ้า ให้อำเภอบาง สะพาน

09Apr/20

SSI มอบชุด PPE ป้องกันไวรัส COVID-19 รพ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ช่วยเหลือทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ

08Apr/20

เอสเอสไอส่งกำลังใจช่วยเหลือ จนท.กู้ภัย มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยไวรัส COVID-19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน เป็นผู้รับมอบ

07Apr/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนจุดตรวจอำเภอบางสะพาน ตรวจคุมเข้มช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ณ จุดตรวจและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานจำนวน 12 จุด เพื่อคัดกรองประชาชนที่สัญจรทางถนนในพื้นที่อำเภอบางสะพานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ทั้งนี้ทางอำเภอบางสะพานได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองชุมชนไว้จำนวน 12 จุด อาทิ จุดตรวจบริเวณหน้าอบต.พงศ์ประศาสน์ จุดตรวจบริเวณข้างโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อเป็นการตรวจและคัดกรองประชาชนเบื้องต้น โดยจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจบัตรประชาชน และซักประวัติการเดินทาง ซึ่งหากพบประชาชนที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 -22.00 น.Read More…