เอสเอสไออาสา ทาสีศาลาเอนกประสงค์วัดปากแพรก

เอสเอสไอจัดค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์บางสะพาน รุ่นที่ 10

5 บริษัทเหล็กรวมพลังจัด “ฅนเหล็กมินิมาราธอน

13Nov/14

SSI Group จัดกฐินสามัคคีถวายวัดนาผักขวง