12Nov/18

เอสเอสไอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบางสะพาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ โดย นายวีรชัย ฟุ้งเฟื่อง ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคล และธุรการพร้อมคณะ ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารสำเร็จรูป พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อำเภอบางสะพาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอบางสะพาน และบางสะพานน้อย โดยมีดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์