07Jan/19

พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา200คน ร่วมอาสาฟื้นฟูหาดแม่รำพึงหลังวาตภัยปาบึก

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-WCE-TCS) จำนวน 200 คน ร่วมกับพี่น้องชาวบางสะพาน ทำความสะอาดและฟื้นฟูชายตลอดหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย”ปาบึก” ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

กลุ่มเหล็กสหวิริยา “พัฒนาบางสะพานด้วยใจ พัฒนาไทยด้วยเหล็ก ”