27Feb/19

“เอสเอสไอ” ร่วมอนุรักษ์สะพานปลาภูมิปัญญาและสัญลักษณ์ทับสะแก สนับสนุนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งหารายได้ซ่อมแซม

นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ทับสะแกเดิน-วิ่งร่วมพลังเพื่อการกุศลครั้งที่ 1 (EVERYONE RUNS TOGETHER 2019)”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้ในการซ่อมแซมสะพานปลาชายทะเลทับสะแก ความยาว 120 เมตร ซึ่งสร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม นับเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางจิตใจแก่ชาวทับสะแกมากว่า 36 ปี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562