22Mar/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดสัมมนาผู้ขาย ชูนโยบายจัดซื้อสีเขียว พร้อมซื้อ 4 พันล้านบาท

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดสัมมนาผู้ขายประจำปี 2562 โดยมีนายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักจัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อชี้แจงระเบียบ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในปี 2562 การจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา สินค้ามีคุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ ชูแผนการจัดซื้อรวม 4,048 ล้านบาท การจัดซื้อสินค้าชุมชน จำนวน 220 ล้านบาทนำระบบ Green Procurement การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเข้ามาใช้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำวิธีการจัดซื้อออนไลน์มาใช้อนาคตอันใกล้นี้ด้วย ทั้งนี้ มีผู้ขายเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี