23Jun/19

SSI Group จัดประชุมผู้บริหารประจำปีกลุ่มเอสเอสไอ ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้แนวคิด “Productivity”

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้บริหารประจำปีกลุ่มเอสเอสไอ ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้แนวคิด “Productivity” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก และสื่อสารทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง พร้อมสัมมนาเปิดมุมมองการเพิ่มผลผลิตโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ มีผู้บริหารเข้าร่วม 266 คน ณ วิกหัวหิน เมื่อเร็วๆนี้