06Sep/19

‘SSI’ ร่วมอาสาสู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” เพื่อตระหนักในปัญหาคอร์รัปชัน ที่เป็นภัยร้ายแรงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเกิดพลังเข้มแข็งร่วมมือกันกำจัดคอร์รัปชันให้หมดไป โดยส่งเสริมคนไทยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และปฏิวัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดพลังสังคมพร้อมต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ