14Dec/19

SSI Group จัด “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 ชวนชาวบางสะพาน ปั่นจักรยาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


กลุ่มเหล็กสหวิริยา ชวนนักปั่นจักรยานบางสะพาน ร่วมกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน โดยปั่นจักรยานเส้นทางจาก ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน-คลองวังนาค หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางไป-กลับ 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 237.12 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

08Nov/19

ฅนเหล็กมินิมาราธอนมอบเงินรายได้ สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

องค์กรร่วมจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งการกุศล ‘ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2562’ (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS-SUS, JSGT)โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม มอบเงินรายได้จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีนายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

08Nov/19

ฅนเหล็กมินิมาราธอนมอบเงินรายได้ สนับสนุนมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน

องค์กรร่วมจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งการกุศล ‘ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2562’ (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS-SUS, JSGT) โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม มอบเงินรายได้จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ให้แก่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ โดยมีพระมหาสมัย จินตโฆสโก เลขานุการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ

27Oct/19

ฅนเหล็กมินิมาราธอน12ครั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้ว29ล้านบาท

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) องค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019 (ครั้งที่ 12) มอบเงินรายได้จากการจัดงาน 2.3 ล้านบาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานให้ 20 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพรายได้ และการศึกษาอย่างทัดเทียม ทั้งนี้ มีลูกค้า คู่ค้าองค์กรธุรกิจเข้าร่วม 149 บริษัท และมีพนักงานและประชาชน ร่วมสนับสนุน จำนวน 1,659 คน
จากการจัดงานทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นยอดเงินสะสมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรวม 29 ล้านบาท ณ สเตเดียมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

10Oct/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้า สร้างสนามกีฬาให้น้อง

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา และชุมชน จำนวน 200 คน ร่วมใจทำกิจกรรม “ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้า สร้างสนามกีฬาให้น้อง” โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยการปลูกหญ้าสนามฟุตบอล จำนวน 3,200 ตารางเมตร วางระบบท่อน้ำรอบสนามฟุตบอล พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่บางสะพาน