Tag Archives: ธนาคารปูม้าบางสะพาน

16Jan/19

SSIร่วมสนับสนุนธนาคารปูม้าบางสะพาน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์-แหล่งอาหารยั่งยืน

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือเอสเอสไอ สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านต้นทองหลาง หมู่ที่ 9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ทำพิธีเปิดอาคารโรงเพาะฟักปูทะเล ภายใต้กิจกรรมธนาคารปูม้า และปล่อยลูกปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งทำกินที่ยั่งยืน พร้อมให้คำแนะนำกิจกรรมของกลุ่ม และร่วมวางแผนในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจ ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านต้นทองหลาง เมื่อเร็ว ๆ นี้