Tag Archives: เหล็กในชีวิตประจำวัน

เอสเอสไอ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน เสริมทัพความรู้อุตสาหกรรมเหล็กไทย

11Sep/12

“To Be Engineer Project” # 8