Tag Archives: SSI Steel Construction Forum

17Aug/19

SSI จัดสัมมนา “SSI Steel Construction Forum” ส่งเสริมความรู้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดงานสัมมนา “SSI Steel Construction Forum” เผยแพร่วิทยาการ ความรู้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง พร้อมสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ วิศวกร นักออกแบบ และนักวิชาการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเหล็ก อาทิ นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยRead More…