All posts by admin

Do D in a Day : ช่วยคนตาบอดได้อ่านหนังสือ..!

ร่วมแรงร่วมใจ..ช่วยคนตาบอดได้อ่านหนังสือ ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผลิตต้นฉบับตาดี ดำเนินการโดย ชาวเอสเอสไออาสา

 1. ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ขอรับหนังสือต้นฉบับ เพื่อจัดพิมพ์ข้อความในหนังสือลงใน Microsoft Word
 3. พิสูจน์อักษรที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ที่เรียกว่าต้นฉบับตาดี (อ่านโดยคนตาดี) เทียบกับหนังสือต้นฉบับที่รับไป
 4. ส่งมอบต้นฉบับตาดี และหนังสือต้นฉบับให้แก่ ผู้ประสานงานโครงการ (สำนักประชาสัมพันธ์ฯ) ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เพื่อส่งมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์เพื่อคนตาบอด ต่อไป (จบขั้นตอนของพลเมืองอาสา)

** สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อผลิตเป็นหนังสือเบรลล์ กรุณาส่งรายชื่อหนังสือมาที่สำนักประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อตรวจสอบรายชื่อว่าซ้ำกับที่มีอยู่ในห้องสมุดแล้วหรือไม่..!!

ขั้นตอนที่ 2 ผลิตต้นฉบับตาบอด ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์เพื่อคนตาบอด

 1. แปลง File Microsoft Word ที่ได้เป็นอักษรเบรลล์
 2. ปริ้นข้อความเป็นอักษรเบรลล์เพื่อพิสูจน์อักษรต้นฉบับตาบอด (อ่านโดยคนตาบอด)
 3. ตรวจสอบข้อความที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยละเอียดในรูปแบบที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อความถูกต้อง
 4. ผลิตเป็นฉบับสมบูรณ์เข้าเล่ม และนำเข้าชั้นหนังสือในห้องสมุดคนตาบอดพร้อมให้บริการยืมอ่าน

 

*******************************

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

มาแบบเดี่ยว

 1. แจ้งรายชื่อมาที่ rungkanp@ssi-steel.com

มาแบบคู่

 1. จับคู่เพื่อนให้ได้ 2 คนหรือมากกว่า ส่งรายชื่อมาที่ rungkanp@ssi-steel.com

มาแบบไหนก็ทำเหมือนกัน..

 1. เลือกหนังสือต้นฉบับที่ต้องการพิมพ์ ตามรายชื่อที่มีอยู่ (สามารถพิมพ์ได้มากกว่า 1 เล่ม / 1 คน / กลุ่ม)
 2. ใช้เวลาว่างพิมพ์ข้อความในหนังสือที่ได้รับมอบหมายลงใน Microsoft word ให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ต้องเน้นตัวหนา ตัวบาง และตัวเอียง เพียงย่อหน้าและเว้นวรรคให้ถูกต้องก็พอแล้วค่ะ
 3. ตรวจพิสูจน์อักษรที่พิมพ์ขึ้นใหม่เทียบกับหนังสือต้นฉบับ ให้มั่นใจว่าถูกต้องชัวร์ ๆ เพื่อผู้พิการทางสายตาจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
 4. ส่งคืนหนังสือต้นฉบับและข้อความที่พิมพ์ขึ้นใหม่ ให้สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
 5. เตรียมตัวไปส่งมอบด้วยกันในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 * (กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

*********************************

รายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ เลือกมาจากหนังสือขายดีของแต่ละสำนักพิมพ์

ประเภท สารคดี / ปรัญญาชีวิต

 1. ชุดรู้รอบโลก ตอน ประวัติศาสตร์น่ารู้
 2. ชุดรู้รอบโลก ตอน โลกของสัตว์
 3. แนวทางแห่งความสุข ดร.อาจอง ณ อยุธยา
 4. ปีติ (ต้นกล้าแห่งปัญญา)

 ประเภท วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ / วรรณกรรมเยาวชน

 1. 2075 สงครามพันธุ์อัจฉริยะผู้เขียน : นทธี ศศิวิมล
 2. เด็กชายธรรมดาในดินแดนแห่งเวทมนตร์ ผู้เขียน สาคร พูนสุข รางวัลยอดเยี่ยมรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
 3. เด็กชายในเงา เขียนโดย ตวงทิพ ยุวชิต
 4. ความสุขของกะทิ ตอน ในโลกใบเล็ก เขียนโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ
 5. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (รางวัลซีไรท์ ปี 2551) ผู้แต่ง : วัชระ สัจจะสารสิน
 6. ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้ ผู้เขียน ลูกปัด
 7. คุณครูมหัศจรรย์ ผู้เขียน จันทร์เจ้า
 8. เจ้าหญิงน้อย A Little Princess แปลโดย : เนื่องน้อย ศรัทธา
 9. ผจญภัยโพ้นทะเล แปลโดย สุมนา บุณยะรัตเวช

ประเภท ท่องเที่ยว

 1. WE Love BKK
 2. รักจัง ปางอุ๋ง

*******************************

น้ำเอย…น้ำใจ เอสเอสไออาสา#4

น้ำเอย…น้ำใจ เอสเอสไออาสา#4

บูรณะพระอารามหลวงวัดเขาโบสถ์ บางสะพาน

หากเอ่ยนาม “วัดเขาโบสถ์” สำหรับคนบางสะพานใหญ่และอำเภอใกล้เคียงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี วัดนี้เก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐ์สถานของหลวงปู่ท้วม ซึ่งประชาชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบางสะพาน บริเวณวัดสร้างติดเขาโดยสร้างโบสถ์ไว้บนเขาซึ่งทำบันไดสำหรับเดินทางขึ้นไปเคารพสักการะพระพุทธรูป พระอารามหลวงแห่งนี้จึงเป็นศาสนสถานที่มีความหมายยิ่งของชาวบางสะพาน

และนี่คือปฐมเหตุสำคัญของ เอสเอสไออาสา ครั้งที่สี่

หลังจากได้กราบนมัสการพระคุณเจ้า ท่านเจ้าอาวาสเรื่องการพัฒนาวัดแห่งนี้ เราได้กำหนดเอาวันวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม สำหรับการปฏิบัติพันธกิจครั้งยิ่งใหญ่ หลายงานที่ผุดขึ้นมาในความคิด ของพนักงานจิตอาสาผู้มุ่งมั่น ทั้งการขัด ทาสีรั้ว เขตพัทธสีมา บันไดพญานาคคู่ซึ่งเป็นทางขึ้นไปนมัสการพระประธานในโบสถ์ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าบนยอดภูเขา ศาลาพระพุทธบาทจำลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบวัด รวมถึงการทำความสะอาด

กิจกรรมอาสาครั้งนี้จึงดูเหมือนใหญ่โตว่าครั้งอื่นที่ผ่านมา พนักงานต่างอาสามากันจนเต็มจำนวน ในขณะที่มีคณะคนใจดีอาสาปฏิบัติงานล่วงหน้าเพื่อให้แผนบูรณะวัดในวันที่ 14 มีนาคม สำเร็จลุล่วงด้วยความรวดเร็ว

เช้าตรู่ 14 มีนาคม 52 : วันนี้เอสเอสไออาสากว่า 200 คนหน้าตาสดใส เราได้รับเกียรติจากพ่อเมือง ธวัชชัย วิสมล นายอำเภอบางสะพานกล่าวให้กำลังใจ เหล่าเอสเอสไออาสา นำโดย คุณวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่สำคัญท่านได้ร่วมทำกิจกรรม จนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล่าอาสา เช่นเดียวผู้ใหญ่โกศล ทองกรอย ผู้ใหญ่บุญมี สิงควิบูลย์ ที่ได้นำลูกบ้านส่วนหนึ่งเข้าร่วมทำกิจกรรมอีกด้วย

งานที่กำหนดไว้ ดำเนินไปด้วยดี ก่อนรับประทานข้าวเที่ยงกันอย่างง่ายจากฝีมือแม่ครัวอาสา เราได้มีโอกาสทำบุญถวายภัตราหารเพลแก่พระสงฆ์ด้วยกัน และปฏิบัติงานต่อ แต่น่าเสียดายที่เราหยุดแปลงโฉมบันไดพญานาคทั้งที่งานแล้วเสร็จราว 70 % เพราะฟ้าฝนไม่เป็นใจ จนทุกคนบ่นเสียดาย

แต่หลังจากนี้จะมีอาสาบางส่วนเข้ามาเก็บงานทุกวัน…จนแล้วเสร็จ

งานใหญ่ประจำปี2552 ในเดือนเมษาที่จะมาถึง พระอารามหลวงแห่งความสง่างามของชาวบางสะพานนี้พร้อมที่จะอวดโฉมต้อนรับพุทธศาสนิกชนผู้มาเยือนอย่างเต็มความภาคภูมิใจ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เหล่าเอสเอสไออาสาผู้ใจดี พนักงานในเครือสหวิริยาทุกท่าน สำหรับการ “ให้” และร่วมดำเนินกิจกรรม

ขอขอบคุณธุรกิจท้องถิ่นหัวใจอาสา ชมรมธนาคารพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บางสะพาน ร้านหาดสมบูรณ์ค้าวัสดุ และ ชาวบางสะพาน ที่ร่วมสนับสนุนทุนรอน

ขอขอบคุณชาวบางสะพานสำหรับไมตรีอันดี จนทำให้เราได้สร้างสรรกิจกรรมดีๆร่วมกันเช่นนี้

“บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา”

“เตรียมพบกับ การสร้างมหากุศล ที่จะมาพร้อมกับความสนุกสนานอันยิ่งใหญ่ ใน เอสเอสไอ อาสา 3 เร็ว ๆ นี้ ”

[flv:sa3.flv 320 240]

เตรียมพบกับ การสร้างมหากุศล ที่จะมาพร้อมกับความสนุกสนานอันยิ่งใหญ่ ใน เอสเอสไอ อาสา 3 เร็ว ๆ นี้

เอสเอสไอมอบอาคารปฏิบัติการช่างวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็ก ฯ

เอสเอสไอมอบอาคารปฏิบัติการช่างวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็ก ฯ

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เป็นตัวแทนเครือสหวิริยา ส่งมอบอาคารปฏิบัติการช่าง มูลค่า 1,250,000 บาท และเงินสนับสนุนพัฒนาการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้า จำนวน 240,000 บาท  โดยมี นายสุรินทร์ นวลรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เครือสหวิริยาแล้ว ทางเอสเอสไอยังได้จัดกิจกรรมเอสเอสไออาสาขึ้น โดยการนำผู้บริหาร และพนักงานกว่า 300 คน ร่วมแรงร่วมใจ เข้าร่วมก่อสร้างอาคารเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอีกด้วย

DSC_6262

ภาพยนตร์ : หัวใจอาสา…..ที่วิทยาลัยเหล็ก

[flv:sas2.flv 320 240]

300 หัวใจ เอสเอสอาสา และ กลุ่มเหล็กกล้าฯ ในโครงการ “บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา” กับบทพิสูจน์”สามัคคี คือ พลัง” และ “ความดีทำได้…ง่ายนิดเดียว” ใครคิดยังไง ….ติดตามได้จากฟิล์มนี้ คำเตือน : ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสำหรับคนใจดี