เอสเอสไอ อาสา 16 บ้านปอแดง รวมใจ สร้างสนามกีฬาชุมชน

เอสเอสไอ อาสา 16 บ้านปอแดง รวมใจ
อีกครั้งที่ชาว เอสเอสไอ อาสา ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อชุมชนของเรา กับ โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 16 ซึ่งในปี 2555 ถือเป็นปีมหามงคล เฉลิมพระชนมมายุ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นับเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่เอสเอสไอได้นำคณะผู้บริหารและเพื่อนๆ พนักงานของเอสเอสไอ พร้อมกับชาวบ้าน บ้านปอแดงกว่า 70 ชีวิตอาสามาร่วมกันสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี(เอสเอสไอ บ้านปอแดง ร่วมใจ) ขนาด 20×30 เมตร ซึ่งจะใช้เป็นสนามกีฬาฟุตซอล และวอลเล่ย์บอล รวมทั้งใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเยาวชน และชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลกำเนิดนพคุณ หมู่3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมุ่งหวังให้สนามกีฬาอเนกประสงค์แห่งนี้ สามารถใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกๆ ด้านของเอสเอสไอ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการสร้างความดีเพื่อชุมชนของพนักงานอีกด้วย