รวมพลคนใจดี ส่งท้ายปี 2553: เอสเอสไออาสา # 11 ร่วมก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะเอสเอสไอในสถานศึกษา

รวมพลคนใจดี ส่งท้ายปี 2553: เอสเอสไออาสา # 11 ก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะเอสเอสไอ โรงเรียนบ้านมรสวบ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดโครงการจิตอาสาพนักงาน “เอสเอสไอ อาสา” ครั้งที่ 11 นำโดยคุณนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วยพนักงานบริษัท  ครู นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ เอสเอสไอ ให้แก่โรงเรียนบ้านมรสวบ พร้อมทั้งขุดลอกและเทปูนทางระบายน้ำ  ก่ออิฐบริเวณเสาธงโรงเรียน และปรับภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำมรสวบ โดยโรงเรียนบ้านมรสวบเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ธนาคารขยะ เอสเอสไอ ปี 2553 โดยมี นายประดิษฐ์ ศรีสินสมุทร ปลัดอำเภอบางสะพานให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจโดยสามารถแยกประเภทขยะและวิธีกำจัดขยะได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถจัดการกับขยะที่นำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกวิธี