แทนคำขอบคุณสำหรับผู้พิการ : SSI MINI MARATHON

ขอขอบคุณ….ขอบคุณ….ขอบคุณ

ที่เกื้อหนุน กิจกรรม เมื่อวันเสาร์

สานโอกาส ผู้พิการ ด้วยมือเรา

อะไรเล่า จะดีเท่า คำ“ขอบคุณ”

ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับงาน SSI Mini Marathon ครั้งแรกเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ด้วยจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม กว่า 800 ราย มีรายได้มอบให้กับองค์กรและหน่วยงานการกุศลที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการกว่า 1.6 ล้านบาท ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานเอสเอสไอ พนักงานในเครือสหวิริยา กลุ่มเหล็กกล้าสามัคคี และ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อาทิ ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆขอชื่นชมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคนพิการผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ อย่างน้อยๆ ก็เป็นการจุดประกายในการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับบุคลากรขององค์กรมากยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นต่อไป และ…

จะมั่นคงนานแสนนาน ไม่ว่าทางไกลแสนไกล สหวิริยาก้าวไกล พร้อมกัน