เอสเอสไออาสา # 12 สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เอสเอสไอ ห้วยทรายขาว ร่วมใจ)

เอสเอสไอ อาสา# 12 สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

(เอสเอสไอ ห้วยทรายขาว ร่วมใจ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการเอสเอสไอ อาสาครั้งที่ 12 นำโดย นายนาวา จัรทรสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ชาวบ้านในพื้นที่ สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เอสเอสไอ ห้วยทรายขาว ร่วมใจ) โดยได้รับเกียรติจาก นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพานนายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5  ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการเอสเอสไออาสานี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมบางสะพานให้น่าอยู่ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งนับเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเหล่านี้ต่อไปในอนาคต