เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 14 “ล้อมรั้ว เพาะกล้ายาง กลางโรงเรียน”

นายสุนทร วสันต์เสรีกุล ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)หรือ เอสเอสไอ
นำผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันสร้างรั้วโรงเรียน ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล และโรงเพาะพันธุ์กล้ายางพารา ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง ภายใต้โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเพาะพันธุ์กล้ายางพาราในสถานศึกษาและชุมชน โดยผลผลิตที่ได้สามารถนำออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย โดยโครงการ เอสเอสไอ อาสานี้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ เอสเอสไอ ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความดีเพื่อชุมชนของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมานสามัคคีของคนในชุมชนบางสะพานอีกด้วย