“เตรียมพบกับ การสร้างมหากุศล ที่จะมาพร้อมกับความสนุกสนานอันยิ่งใหญ่ ใน เอสเอสไอ อาสา 3 เร็ว ๆ นี้ ”

เตรียมพบกับ การสร้างมหากุศล ที่จะมาพร้อมกับความสนุกสนานอันยิ่งใหญ่ ใน เอสเอสไอ อาสา 3 เร็ว ๆ นี้

เอสเอสไอมอบอาคารปฏิบัติการช่างวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็ก ฯ

เอสเอสไอมอบอาคารปฏิบัติการช่างวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็ก ฯ

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เป็นตัวแทนเครือสหวิริยา ส่งมอบอาคารปฏิบัติการช่าง มูลค่า 1,250,000 บาท และเงินสนับสนุนพัฒนาการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้า จำนวน 240,000 บาท  โดยมี นายสุรินทร์ นวลรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เครือสหวิริยาแล้ว ทางเอสเอสไอยังได้จัดกิจกรรมเอสเอสไออาสาขึ้น โดยการนำผู้บริหาร และพนักงานกว่า 300 คน ร่วมแรงร่วมใจ เข้าร่วมก่อสร้างอาคารเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอีกด้วย

DSC_6262