เอสเอสไออาสา # 5 วัดเขาถ้ำม้าร้อง

เราพัฒนาบางสะพานด้วยใจ เราพัฒนาไทยด้วยเหล็ก

และแล้ววันแห่งการรวมพลังของเราชาวเอสเอสไอ เพื่อสรรสร้างสิ่งดีๆ ให้ชุมชนในโครงการเอสเอสไออาสา ครั้งที่ 5 ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ ซึ่งภารกิจเราในวันนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงานด้วยกัน คือ เทคอนกรีตปากทางเข้าถ้ำน้ำทิพย์และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัด สองทางขึ้นถ้ำน้ำทิพย์ด้วยความร่วมมือของเราชาวเอสเอสไอ และพี่น้องชาวบ้านฝ่ายท่า ทำให้วัดเขาถ้ำม้าร้องซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงอีกวัดหนึ่งของบางสะพาน กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งทำให้บรรยกาศบริเวณวัด และทางขึ้นถ้ำน้ำทิพย์ดูสะอาดตามากยิ่งขึ้น สามารถอวดรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานมัสการพระนอนและบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ได้เลยทีเดียว โครงการนี้นอกจากเราทุกคนจะได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เอสเอสไอ กับคนในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา