“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 7 ซ่อมแซมเตาเผา และเทพื้น วัดทุ่งมะพร้าว ต.พงศ์ประศาสน์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 7 ซ่อมแซมประตูเตาเผา  เปลี่ยนตะแกรงหลังคาเตาเผา ซ่อมแซมท่อควันเตาเผา และเทพื้นใหม่ ให้กับวัดทุ่งมะพร้าว หมู่ 7 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 6 ขัดล้างสีเก่าของกำแพงโบสถ์ และทาสีใหม่ให้กับวัดหินกอง ต.พงศ์ประศาสน์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 6 ขัดล้างสีเก่าของกำแพงโบสถ์ และทาสีใหม่ให้กับวัดหินกอง หมู่ 2 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีชาวบ้าน พนักงานจากบริษัท รีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 5 ร่วมรื้อถอนโบสถ์หลังเก่า วัดหนองระแวง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 5 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมรื้อถอนโบสถ์หลังเก่า ของวัดหนองระแวง พร้อมทั้งร่วมกันย้ายพระประธานเข้าประดิษฐานในโบสถ์หลังใหม่ ณ วัดหนองระแวง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่น ทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหินเทิน อ.ทับสะแก

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 4 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุดพร้อมทั้งทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหินเทิน หมู่ 5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์