29Nov/11

เอสเอสไอ อาสา 15 : เอสเอสไอ หนองระแวง รวมใจ

เอสเอสไอ อาสา 15 : เอสเอสไอ หนองระแวง รวมใจ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอจัดกิจกรรมเอสเอสไออาสาครั้งที่ 15นำโดย คุณนาวา จันทนสุรคนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคมพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ชาวบ้านในพื้นที่ รวม 100 คน ช่วยกันก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เอสเอสไอ หนองระแวง รวมใจ) เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียนที่พร้อมใช้ในช่วงเปิดเทอมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพานให้เกียรติร่วมดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองระแวง หมู่ 4 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการเอสเอสไออาสานี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมบางสะพานให้น่าอยู่พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน ที่เป็นอนาคตของบางสะพานซึ่งนับเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *