20Jun/16

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 22 ขยายป้อมตำรวจบริการประชาชน คลองเพลิน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 22 ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาร่วมกันปรับปรุงต่อเติม ป้อมตำรวจบริการประชาชน ม.9 บ้านคลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขยายป้อมเดิมซึ่งคับแคบมาก ป้อมตำรวจบริการประชาชนแห่งนี้จะมีตำรวจประจำป้อมเมื่อมีเหตุด่วน เหตุร้ายก็สามารถไปแจ้งที่ป้อมตำรวจได้ โดยไม่ต้องไปที่โรงพักซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน