Tag Archives: ติดตั้งระบบแสงสว่าง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 18 ติดตั้งระบบแสงสว่าง สนามกีฬาบ้านม้าร้อง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 18 ติดตั้งระบบแสงสว่างสนามกีฬาบ้านม้าร้อง ม.4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการรณรงค์การเล่นกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนของ สสส. ชุมชนบ้านม้าร้องได้จัดให้มีการเล่นกีฬาโดยใช้สนามกีฬาของชุมชนที่มีอยู่ แต่เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านแสงสว่าง ทีมงานไฟฟ้าเอสเอสไออาสาได้จัดตั้งทีมเพื่อติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างกับสนามกีฬาบ้านม้าร้อง ม.4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ขันธ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะทางการกีฬาให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป