Tag Archives: ประถมศึกษา

เอสเอสไอ อาสา 18 เอสเอสไอ ทีซีอาร์เอสเอส อาสา ปรับปรุงสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมนพคุณ

พนักงาน SSI – TCRSS อาสา ร่วมปรับปรุงสถานศึกษา ร.ร.มัธยมนพคุณ 

เป็นครั้งแรก ที่พนักงานเอสเอสไออาสา และพนักงานทีซีอาร์อาสา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูร.ร.มัธยมนพคุณ จำนวนกว่า 270 คนร่วมกันจัดโครงการ “โครงการ เอสเอสไอ/ทีซีอาร์เอสเอส อาสา ปรับปรุงสถานศึกษา ร.ร.มัธยมนพคุณ” ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ด้วยการร่วมกันซ่อมแซมพื้นปูนหน้าอาคารเรียนชั้นอนุบาลที่แตกร้าวซึ่งเกิดจากรากต้นไม้ชอนไช ปรับปรุงเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็ก และทาสีใหม่ ซ่อมแซมพื้นที่ทรุดของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุบบ่อน้ำหน้าห้องเตรียมอนุบาลออก และปรับปรุงซ่อมแซมก๊อกน้ำสำหรับใช้แปรงฟันเด็กเล็กให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานศึกษาให้กับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ 2556 อีกด้วย