Tag Archives: ปลูกต้นไม้

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานอาสาร่วมโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานเอสเอสไอ อาสาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใน ” โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2555” หรือ Bangsaphan Car Free Day ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ในการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบางสะพานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแบ่งทีมอาสานันทนาการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนจักรยานพร้อมแจกเสื้อ และทีมอาสาวิทยุสื่อสารอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน รอบตลาดบางสะพานเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มเติมกิจกรรม “ปั่น 2 ล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า” ปั่นจักรยานไปยัง ตำบลธงชัย เพื่อร่วมกับชาวบ้าน ปลูกต้นไม้ จำนวน 85 ต้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 ณ บริเวณวัดถ้ำคีรีวงศ์ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน