Tag Archives: พนักงานเอสเอสไออาสา

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 ครูอาสาโรงเรียนดอนสำราญ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 พนักงานเอสเอสไออาสา เข้าร่วมโครงการครูอาสาให้ความรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนดอนสำราญ ม.1 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นครูอาสาให้ความรู้เรื่องของเหล็กและอุตสาหกรรมเหล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียนและชุมชน สนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานอาสาร่วมโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานเอสเอสไอ อาสาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใน ” โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2555” หรือ Bangsaphan Car Free Day ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ในการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบางสะพานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแบ่งทีมอาสานันทนาการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนจักรยานพร้อมแจกเสื้อ และทีมอาสาวิทยุสื่อสารอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน รอบตลาดบางสะพานเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มเติมกิจกรรม “ปั่น 2 ล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า” ปั่นจักรยานไปยัง ตำบลธงชัย เพื่อร่วมกับชาวบ้าน ปลูกต้นไม้ จำนวน 85 ต้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 ณ บริเวณวัดถ้ำคีรีวงศ์ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 44 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอบางสะพานและวัดเขาโบสถ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 44 พนักงานอาสาเอสเอสไอพร้อมด้วยชาวบางสะพานกว่า 200 คน ร่วมกันเป็นอาสาสมัคร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โดยร่วมกัน ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชในลำคลอง และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอและบริเวณวัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความสะอาด สวยงามร่มรื่นเป็นที่ออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไป และสาธารณะประโยชน์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงสร้างเหล็กสนามโรงเรียนบางสะพาน ( บ้านล่าง)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาทางเดินสนามโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง) ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันติดตั้งโครงสร้างเหล็กที่สนาม พร้อมกับตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 41 ซ่อมเตาเผาศพวัดคลองน้ำเค็ม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 41 ซ่อมเตาเผาศพวัดคลองน้ำเค็ม ม.2 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเมรุเผาศพ วัดคลองน้ำเค็มมีสภาพชำรุดทำให้ไม่สามารถใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพได้ ทางวัดไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการซ่อมบำรุง ทีมงานอาสาร่วมกับชาวชุมชนคลองน้ำเค็มปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนบ้านปากคลอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมงานอาสาร่วมกันทาสีอาคารเรียนเพื่อให้อาคารของน้องๆมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียน และทําให้น้องๆได้มีความสุขในการเรียน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนมะเดื่อทอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความลำบาก ทีมงานอาสาจึงเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 28 ปรับปรุงพื้นที่จอดรถและพื้นที่รอบศาลาสำนักสงฆ์วังยาว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 28 ทีมงานอาสาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและพื้นที่รอบศาลา สำนักสงฆ์วังยาว ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากสำนักสงฆ์วังยาวเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านม.4 และใกล้เคียงนิยมมาทำบุญและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่พื้นที่บริเวณรอบสำนักสงฆ์วังยาวพื้นดินนั้นยุบตัว รถของผู้ที่เดินทางมายังสำนักสงฆ์นั้นติดบ่อยครั้ง ทำให้การมาทำบุญในแต่ละครั้งนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว ม.4 ต. แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีรีขันธ์ เนื่องจากเสาธงใช้งานมานานและพื้นที่เป็นดินทรายทำให้เกิดการยุบตัว ทำให้เสาธงชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ พนักงานเอสเอสไออาสาร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่วนอุทยายป่ากลางอ่าวซ่อมแซมและติดตั้งเสาธงใหม่ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันปรัปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวนอุทยานฯ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 22 ขยายป้อมตำรวจบริการประชาชน คลองเพลิน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 22 ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาร่วมกันปรับปรุงต่อเติม ป้อมตำรวจบริการประชาชน ม.9 บ้านคลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขยายป้อมเดิมซึ่งคับแคบมาก ป้อมตำรวจบริการประชาชนแห่งนี้จะมีตำรวจประจำป้อมเมื่อมีเหตุด่วน เหตุร้ายก็สามารถไปแจ้งที่ป้อมตำรวจได้ โดยไม่ต้องไปที่โรงพักซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน