Tag Archives: ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานอาสาร่วมโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานเอสเอสไอ อาสาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใน ” โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2555” หรือ Bangsaphan Car Free Day ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ในการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบางสะพานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแบ่งทีมอาสานันทนาการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนจักรยานพร้อมแจกเสื้อ และทีมอาสาวิทยุสื่อสารอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน รอบตลาดบางสะพานเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มเติมกิจกรรม “ปั่น 2 ล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า” ปั่นจักรยานไปยัง ตำบลธงชัย เพื่อร่วมกับชาวบ้าน ปลูกต้นไม้ จำนวน 85 ต้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 ณ บริเวณวัดถ้ำคีรีวงศ์ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยราชการ ขุดลอกคลองเพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทงของอำเภอบางสะพานและเป็นการช่วยกำจัดวัชพืชที่อยู่ในคลองเพื่อให้น้ำไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 ครูอาสาโรงเรียนบ้านท่าขาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 พนักงาน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จัดโครงการครูอาสาให้เรียนรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านท่าขาม ม.4 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นส่วนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียน และชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องเหล็ก และสนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 44 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอบางสะพานและวัดเขาโบสถ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 44 พนักงานอาสาเอสเอสไอพร้อมด้วยชาวบางสะพานกว่า 200 คน ร่วมกันเป็นอาสาสมัคร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โดยร่วมกัน ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชในลำคลอง และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอและบริเวณวัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความสะอาด สวยงามร่มรื่นเป็นที่ออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไป และสาธารณะประโยชน์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงสร้างเหล็กสนามโรงเรียนบางสะพาน ( บ้านล่าง)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาทางเดินสนามโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง) ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันติดตั้งโครงสร้างเหล็กที่สนาม พร้อมกับตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนมะเดื่อทอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความลำบาก ทีมงานอาสาจึงเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 38 พนักงานอาสาเก็บขยะชายหาด ( Beach clean up 2555 )

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 38 พนักงานอาสาเก็บขยะชายหาด (Beach clean up 2555) ม.5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชายหาดแม่รำพึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากขยะที่ลอยมากับน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ความสวยงามตามธรรมชาติลดลง ไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาดและเก็บขยะจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงามของอำเภอบางสะพานให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 37 ซ่อมแซมศาลาหกเหลี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 37 ซ่อมแซมศาลาหกเหลี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ม.6 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากศาลาหกเหลี่ยมที่ใช้ในการนั่งพักผ่อนของนักเรียนและผู้ปกครอง และยังใช้ในการเรียนการสอนในบางโอกาสเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานอาสาจึงเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 36 ปรับปรุงแท้งค์น้ำและฝาปิด โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 36 ปรับปรุงแท้งค์น้ำและฝาปิด โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ม.6 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากแท้งค์น้ำของโรงเรียนบ้านห้วยแก้วตั้งตากแดดมาเป็นเวลานานทำให้ฝาปิดแท้งค์น้ำนั้นผุผังทำให้ฝุ่นละออง หรือแมลงต่างๆ นั้นตกลงไปได้ และตัวถังของแท้งค์น้ำเกิดสนิมเกาะอยู่รอบตัวถัง ทีมงานอาสาเข้าไปสนับสนุนฝาแท้งค์น้ำพร้อมกับขัดสนิมและทาสีกันสนิมใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 35 โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ระบบไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านมรสวบ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 35 สนับสนุน โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ระบบ ไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านมรสวบ ม.4 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ เป็นรายได้เสริมให้กับนักเรียนและบูรณาการกิจกรรมโครงการให้เข้ากับการเรียนการสอนของโรงเรียน