Tag Archives: วัดสุวรรณาราม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 16 ปรับปรุงกุฎิ และซ่อมแซมเมรุเผาศพวัดสุวรรณาราม(วัดทุ่งขวาง)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 16 ปรับปรุงอาคาร และซ่อมแซมเมรุเผาศพ วัดสุวรรณาราม(วัดทุ่งขวาง) ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากอาคารที่พักสงฆ์ และเมรุเผาศพของวัดสุวรรณารามนั้นเกิดชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ พนักงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดร่วมกับทีมงานเอสเอสไออาสา เข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้เพื่อเป็นประโยชน์กับพระสงฆ์และชาวบ้านในพื้นและพื้นที่ใกล้เคียง