Tag Archives: อุตสาหกรรมเหล็ก

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 ครูอาสาโรงเรียนดอนสำราญ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 พนักงานเอสเอสไออาสา เข้าร่วมโครงการครูอาสาให้ความรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนดอนสำราญ ม.1 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นครูอาสาให้ความรู้เรื่องของเหล็กและอุตสาหกรรมเหล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียนและชุมชน สนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย