Tag Archives: เอสเอสไอ อาสา

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว ม.4 ต. แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีรีขันธ์ เนื่องจากเสาธงใช้งานมานานและพื้นที่เป็นดินทรายทำให้เกิดการยุบตัว ทำให้เสาธงชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ พนักงานเอสเอสไออาสาร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่วนอุทยายป่ากลางอ่าวซ่อมแซมและติดตั้งเสาธงใหม่ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันปรัปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวนอุทยานฯ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสีดางาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสีดางาม ม.10 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากโรงเรียนบ้านสีดางามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนปัจจัยในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับทางโรงเรียนบ้านสีดางาม โดยการซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน เทปูนที่ล้างจาน ติดตาข่ายกันลูกฟุตบอล เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีโรงอาหาร ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 16 ปรับปรุงกุฎิ และซ่อมแซมเมรุเผาศพวัดสุวรรณาราม(วัดทุ่งขวาง)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 16 ปรับปรุงอาคาร และซ่อมแซมเมรุเผาศพ วัดสุวรรณาราม(วัดทุ่งขวาง) ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากอาคารที่พักสงฆ์ และเมรุเผาศพของวัดสุวรรณารามนั้นเกิดชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ พนักงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดร่วมกับทีมงานเอสเอสไออาสา เข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้เพื่อเป็นประโยชน์กับพระสงฆ์และชาวบ้านในพื้นและพื้นที่ใกล้เคียง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 14 ปรับปรุงสนามและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 14 ปรับปรุงสนามและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวเป็นจุดศูนย์รวมของการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน กีฬาตำบล ตลอดจนการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ แต่ในขณะนี้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาของทางโรงเรียนนั้นเกิดชำรุดเสียหายไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน พนักงานเอสเอสไออาสาจึงร่วมกันปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมกับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 13 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหินกอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 13 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหินกอง ม.2 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันทาสีอาคารโรงเรียนซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม เพื่อฟื้นฟูบูรณะอาคารเรียนให้เหมือนใหม่อีกครั้ง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศโรงเรียนของน้องๆให้สวยงามสะอาดตาขึ้น ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 10 สร้างป้อม รปภ.โรงเรียนบางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 10 สืบเนื่องจากทางโรงเรียนบางสะพานถูกโจรกรรมทรัพย์สินมีค่าไปหลายรายการ และมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้ทำการสร้างป้อมรปภ.ประจำโรงเรียน เอสเอสไอได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยมีทีมพนักงานร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างป้อมรปภ. ให้กับทางโรงเรียนบางสะพาน ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอสเอสไอ อาสา 15 : เอสเอสไอ หนองระแวง รวมใจ

เอสเอสไอ อาสา 15 : เอสเอสไอ หนองระแวง รวมใจ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอจัดกิจกรรมเอสเอสไออาสาครั้งที่ 15นำโดย คุณนาวา จันทนสุรคนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคมพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ชาวบ้านในพื้นที่ รวม 100 คน ช่วยกันก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เอสเอสไอ หนองระแวง รวมใจ) เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียนที่พร้อมใช้ในช่วงเปิดเทอมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพานให้เกียรติร่วมดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองระแวง หมู่ 4 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการเอสเอสไออาสานี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมบางสะพานให้น่าอยู่พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน ที่เป็นอนาคตของบางสะพานซึ่งนับเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่น ทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหินเทิน อ.ทับสะแก

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 4 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุดพร้อมทั้งทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหินเทิน หมู่ 5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 14 “ล้อมรั้ว เพาะกล้ายาง กลางโรงเรียน”

นายสุนทร วสันต์เสรีกุล ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)หรือ เอสเอสไอ
นำผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันสร้างรั้วโรงเรียน ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล และโรงเพาะพันธุ์กล้ายางพารา ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง ภายใต้โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเพาะพันธุ์กล้ายางพาราในสถานศึกษาและชุมชน โดยผลผลิตที่ได้สามารถนำออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย โดยโครงการ เอสเอสไอ อาสานี้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ เอสเอสไอ ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความดีเพื่อชุมชนของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมานสามัคคีของคนในชุมชนบางสะพานอีกด้วย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 1 สร้างถังเก็บน้ำประจำมัสยิดนูรุ้ลอีมาน ณ บ้านต้นทองหลาง ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 1 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยช่วยกันสร้างถังเก็บน้ำประจำมัสยิดนูรุ้ลอีมาน ณ บ้านต้นทองหลาง ม.9  ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา โดยพนักงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำประโยชน์และร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง อันเป็นการสร้างนวัตกรรมแห่งค่านิยมด้วยจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรที่สามารถแบ่งปันให้กับสังคมและชุมชนได้ต่อไป