Tag Archives: โรงเรียนบางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงสร้างเหล็กสนามโรงเรียนบางสะพาน ( บ้านล่าง)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาทางเดินสนามโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง) ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันติดตั้งโครงสร้างเหล็กที่สนาม พร้อมกับตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 31 พนักงานอาสาสอนทักษะการสกรีนโครงการเยาวชนอาสา ปันน้ำใจสู่สังคม 2555 โรงเรียนบางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 31 อาสาสอนทักษะการสกรีนเสื้อในโครงการเยาวชนอาสา ปันน้ำใจสู่สังคม 2555 โรงเรียนบางสะพาน ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเปิดสอนสกรีนเสื้อ และรวมกลุ่มกันออกร้านจำหน่ายเสื้อในงานต่างๆ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายเข้ากองทุนและพิจารณาช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 10 สร้างป้อม รปภ.โรงเรียนบางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 10 สืบเนื่องจากทางโรงเรียนบางสะพานถูกโจรกรรมทรัพย์สินมีค่าไปหลายรายการ และมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้ทำการสร้างป้อมรปภ.ประจำโรงเรียน เอสเอสไอได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยมีทีมพนักงานร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างป้อมรปภ. ให้กับทางโรงเรียนบางสะพาน ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์