20Jun/16

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว ม.4 ต. แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีรีขันธ์ เนื่องจากเสาธงใช้งานมานานและพื้นที่เป็นดินทรายทำให้เกิดการยุบตัว ทำให้เสาธงชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ พนักงานเอสเอสไออาสาร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่วนอุทยายป่ากลางอ่าวซ่อมแซมและติดตั้งเสาธงใหม่ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันปรัปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวนอุทยานฯ