15Jul/16

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนบ้านปากคลอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมงานอาสาร่วมกันทาสีอาคารเรียนเพื่อให้อาคารของน้องๆมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียน และทําให้น้องๆได้มีความสุขในการเรียน