Team Sahaviriya

สหวิริยาทีม, บรรยากาศการซ้อมของเหล่าฅนเหล็ก กับไตรกีฬา

Archive for July, 2010

ชมวิดีโอ ซ้อมจริง

Posted by admin On July - 30 - 2010

ทดสอบนักไตรกีฬาทีมสหวิริยาก่อนลงแข่งขัน 2และ 4 สิงหาคมนี้

ถึงฅนเหล็กสหวิริยาทุกท่าน
ตามที่จะมีการซ้อมว่ายน้ำที่ท่าเรือประจวบ เพื่อเป็นการทดสอบนักกีฬาก่อนลงทำการแข่งขัน
ทาง บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้กำหนดวันเวลา และ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในวันดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันซ้อม วันที่ 2 และ 4 สิงหาคม 2553
เวลา 15.00 – 17.00 น.
จำนวนนักกีฬาที่ซ้อม ประมาณ 20 คน
กำหนดการ
ขอให้นักกีฬาทุกท่านมาพร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ C เวลา 15.00 น. เพื่อฟังการบรรยายสรุปสำหรับการรักษาความปลอดภัย ก่อนลงทำการซ้อม
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
1. ทุ่นกักน้ำมัน ทางท่าเรือจะวางทุนตลอดแนวเพื่อให้นักกีฬาสามารถว่ายเข้าไปเกาะได้
2. เรือรับเชือก ซึ่งเป็นเรือเครื่องยนต์ 1 ลำ
3. ห่วงยางชูชีพ จำนวน 10 ห่วง
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและดูแล จำนวน 10 คน
หมายเหตุ
1. ขอให้นักกีฬาทุกท่านมาพร้อมกันที่ท่าตรงตามเวลาที่นัดหมาย
2. ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
3. โปรดประเมินศักยภาพตัวเองก่อนลงทำการซ้อม

จึงขอแจ้งให้นักไตรกีฬาที่ต้องการฝึกซ้อมทราบ และโปรดปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมจักรยาน ทีมงานได้จัดส่งหมวกสำหรับขี่จักรยานไปยังบางสะพานแล้ว สามารถติดต่อรับได้ที่คุณประยนต์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ระบบยืมคืน- โดยให้คืนหลังจากจบการแข่งขัน) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายชื่อผู้บริหารเครือสหวิริยาเข้าร่วมการแข่งขัน “ฅนเหล็กบ่งสะพานไตรกีฬานานาชาติ 2553”

Copyright © Team Sahaviriya.