Team Sahaviriya

สหวิริยาทีม, บรรยากาศการซ้อมของเหล่าฅนเหล็ก กับไตรกีฬา

Team Sahaviriya

Posted by admin On July - 29 - 2010

Team Sahaviriya

ในที่สุดกีฬาที่ดูเหมือนจะเป็นสัญญลักษณ์แทน “ความแข็งแกร่ง “ เช่นเดียวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเราชาวสหวิริยา คือ “เหล็ก” ในนามของ “ฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬานานาชาติ” ก็เกิดขึ้นที่บางสะพานบ้านเรา เป็นการเกิดขึ้นพร้อมกับกลุ่ม “ฅนเหล็กสหวิริยา” ที่เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมนี้ ณ ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน เรื่องราว ความคืบหน้า และกิจกรรมของฅนเหล็กเหล่านี้จะเป็นอย่างไร ที่นี่…มีคำตอบ

โปรดติดตาม…

Leave a Reply
*

Copyright © Team Sahaviriya.