29Dec/20

SSI สนับสนุนจุดบริการประชาชน รณรงค์ความปลอดภัยให้คนไทยฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สนับสนุนเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัคร ณ จุดบริการประชาชนจำนวน 11 จุด ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 เป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรทางถนนในวันหยุด เดินทางด้วยความปลอดภัย ช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงเทศกาล

01Dec/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนความรู้ GAT/PAT หนุนเยาวชนบางสะพานก้าวสู่มหาวิทยาลัย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “กลุ่มเหล็กสหวิริยา เติมความฝัน ปันความรู้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นำวิทยากรพิเศษ สอนทบทวนความรู้ทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยาRead More…

29Nov/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) สร้างสุขชุมชนบางสะพานแข็งแกร่ง เปิด “ตลาดนัดความสุขชุมชน” ครั้งที่ 5

นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานสร้างสุข คุณธรรมไทยเข้มแข็ง : กระซิบรักที่ทางสาย ผ่อนคลายที่ม้าร้อง ล่องเรือชมคลองปากปิด” โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) องค์กรภาคีข่าย ผู้นำชุมชน และชุมชนบางสะพาน 502 คนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานขององค์กรทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนRead More…

04Nov/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาพัฒนาการศึกษาบางสะพาน เปิดตัว “กองทุนสหวิริยาฯ” ประจำปี 2563

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) เปิดตัวโครงการ “กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน”ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 9 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบางสะพาน จำนวน 43 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์

27Oct/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสร้างโอกาสการศึกษาเยาวชนบางสะพาน มอบทุน 372 ทุนให้เยาวชน 21 โรงเรียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน 21 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน โดยแบ่งออกเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน มูลค่า 350,000 บาท ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 233 ทุน มูลค่า 272,500 บาท ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 8 ทุน มูลค่า 45,000Read More…