01Apr/20

เอสเอสไอ ทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัยพระสงฆ์บางสะพานป้องกันเชื้อ COVID -19

ทั้งนี้ เอสเอสไอได้ให้ความสําคัญกับสถานการณ์และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในการให้ความรู้และจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้ป้องกันตนเองและบรรเทาปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่บางสะพาน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าสำหรับทดแทนหน้ากากอนามัย และการสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลด้วย

27Mar/20

เอสเอสไอ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางสะพาน มอบหน้ากากอนามัยสู้วิกฤต COVID-19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต มอบหน้ากากอนามัยให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลบางสะพานเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าในการรับมือดูแลและรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฒโฑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบางสะพาน ทั้งนี้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เอสเอสไอ ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสู้วิกฤต COVID-19 อาทิ การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)Read More…

13Mar/20

ฅนเหล็กมินิมาราธอนหนุนการศึกษาเยาวชน มอบเงินสนับสนุนสองโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนองค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS-SUS, JSGT) มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่สองโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีร้อยตำรวจเอกสุรพงศ์ พันธ์ดี ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว และครูปรีชา บุญประสม โรงเรียนบ้านวังปลา เป็นผู้รับมอบ  เมื่อเร็วๆนี้

14Dec/19

SSI Group จัด “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 ชวนชาวบางสะพาน ปั่นจักรยาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ชวนนักปั่นจักรยานบางสะพาน ร่วมกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน โดยปั่นจักรยานเส้นทางจาก ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน-คลองวังนาค หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางไป-กลับ 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 237.12 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

08Nov/19

ฅนเหล็กมินิมาราธอนมอบเงินรายได้ สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

องค์กรร่วมจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งการกุศล ‘ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2562’ (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS-SUS, JSGT)โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม มอบเงินรายได้จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีนายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ