29Dec/20

SSI สนับสนุนจุดบริการประชาชน รณรงค์ความปลอดภัยให้คนไทยฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สนับสนุนเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัคร ณ จุดบริการประชาชนจำนวน 11 จุด ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 เป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรทางถนนในวันหยุด เดินทางด้วยความปลอดภัย ช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงเทศกาล

22Dec/20

เอสเอสไอ รับรางวัล Trailblazer ผู้บุกเบิกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปสำนักกฎหมายกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Trailblazer ผู้บุกเบิกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ในงานประกาศรางวัลการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Awards) โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยRead More…

14Dec/20

วิ่งฅนเหล็ก2020มอบ3ล้านช่วยเหลือ20องค์กร 13ปีร่วมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสแล้ว31.9ล้าน

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลRead More…

01Dec/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนความรู้ GAT/PAT หนุนเยาวชนบางสะพานก้าวสู่มหาวิทยาลัย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “กลุ่มเหล็กสหวิริยา เติมความฝัน ปันความรู้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นำวิทยากรพิเศษ สอนทบทวนความรู้ทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยาRead More…

29Nov/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) สร้างสุขชุมชนบางสะพานแข็งแกร่ง เปิด “ตลาดนัดความสุขชุมชน” ครั้งที่ 5

นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานสร้างสุข คุณธรรมไทยเข้มแข็ง : กระซิบรักที่ทางสาย ผ่อนคลายที่ม้าร้อง ล่องเรือชมคลองปากปิด” โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) องค์กรภาคีข่าย ผู้นำชุมชน และชุมชนบางสะพาน 502 คนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานขององค์กรทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนRead More…