21Jun/21

ฉีควัคซีนหยุดเชื้อเพื่อตนเองเพื่อชาติ SSIนำพนักงานรับวัคซีนโควิด-19ม.33

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำพนักงานสำนักงานกรุงเทพฯ จำนวน 92 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา.33 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดโอกาสป่วยเป็นโรคโควิด 19 รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19 ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม และลดการแพร่ระบาดของโรคให้กับประเทศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา นอกจากวัคชีนพื้นฐานที่ได้รับจากรัฐตามกลุ่มมาตรา 33 แล้ว บริษัทได้จัดสวัสดิการวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายให้พนักงานได้รับวัคซีนครบทุกคน

05May/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาติดอาวุธนักรบชุดกาวน์ มอบหน้ากากอนามัย N95 รพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ร่วมส่งกำลังใจและความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน ผู้เปรียบเสมือน “นักรบชุดกาวน์” ด่านหน้าในอำเภอบางสะพานที่ต้องรับมือในวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางสะพาน ภายใต้โครงการ Save Bangsaphan โดยมี นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางสะพาน

01Apr/21

เสริมกลไกจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ SSIลงนามMOUขยายผลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นท์

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ และผู้บริหารองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการทวนสอบและรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรด้วยการวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อกำหนดเป้าหมาย และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมอันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ ภายในงานพิธีเปิดโครงการและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม จัดโดยองค์การบริหารจัดกำรก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

19Mar/21

นวัตกรรมเหล็กเพื่อความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน SSI-WCE-Innovation Group ร่วม ทช.ทำราวกันตกเหล็ก-ยางสำหรับจักรยานยนต์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และกลุ่มบริษัท อินโนเวชั่น ภายใต้ความร่วมมือของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พัฒนาโครงการนำร่องราวกันตกตัวต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ขับขี่ยวดยาน ตลอดจนช่วยป้องกันรถจักรยานยนต์ที่ลื่นเสียหลักบริเวณทางโค้ง ตกไหล่ทาง โดยราวกันตกดังกล่าวออกแบบให้ใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานร่วมกับยางพาราธรรมชาติที่พัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษทำให้การ์ดเรลนี้มีความยืดหยุ่นสามารถดูดซับและกระจายแรงกระแทกจากการชนได้อย่างดี ราวกันตกตัวต้นแบบนี้มีความยาว 32 เมตร ติดตั้งบริเวณทางโค้ง บนถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง หมายเลข ปข.4056 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

08Mar/21

อาคารรพ.สนามโครงสร้างเหล็กสมุทรสาครเสร็จเร็วกว่าแผน BDTส่งมอบงานนวัตกรรมก่อสร้างแข็งแรง-รวดเร็ว-รักษ์โลก

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง (SSI Building Technology Operating Unit: BDT) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ส่งมอบงานอาคารโรงพยาบาลสนามสมุทรสาครโครงสร้างเหล็ก ขนาด 200 เตียง (ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10) ภายใต้โครงการ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ COVID-19” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกักตัวและรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยจุดเด่นของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้คือโครงสร้างอาคารเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน ติดตั้งรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถถอดประกอบและย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จเพียง 25 วัน เร็วกว่าแผนที่กำหนด นายนเรศRead More…