29Dec/20

SSI สนับสนุนจุดบริการประชาชน รณรงค์ความปลอดภัยให้คนไทยฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สนับสนุนเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัคร ณ จุดบริการประชาชนจำนวน 11 จุด ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 เป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรทางถนนในวันหยุด เดินทางด้วยความปลอดภัย ช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงเทศกาล