01Dec/08

VDO: More understanding about SSI Steel House Contest 2008 on TV5 (Thai)

วิดีทัศน์ : รู้ลึกเรื่องราวโครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก SSI Steel House Contest 2008 รายการฟ้าเมืองไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

Click here to view the program

https://www.blogssi.com/360degree/?p=186

Continue reading

21Nov/08

Don’t Miss! – SSI Steel House Contest in “Fah Muang Thai” Program on TV 5

Khun Win Viriyaprapaikit, President of Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited, Dr. Wikrom Vajragupta, Managing Director of the Iron & Steel Institute of Thailand and Khun Arm – Pipat Wittayapunyanont, a young actor and architect will be the guests to talk about “SSI Steel House Contest” Project including the historical background of the “SSI Steel House Contest, the Innovative Living Steel” as well as the benefits of the steel house in “Fah Muang Thai” TV Program which will be broadcasted on 30 November 2008, at 22.00 hrs. at Channel 5. The host of this TV program is Khun Aek-Chamanan Wanwinwes. Please stay tune!

รู้ลึกโครงการประกวดบ้านเหล็กในรายการ “ฟ้าเมืองไทย” ช่อง 5

เตรียมพบกับ โครงการ “ออกแบบประกวดบ้านเหล็ก” ในรายการ “ฟ้าเมืองไทย” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 22.00 น. โดยมี คุณวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ดร.วิกรม วัชระคุปต์ ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และอาร์ม-พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ นักแสดงและสถาปนิกหนุ่มไฟแรง มาร่วมพูดคุยในรายการ ถึงที่มาการจัดโครงการ “ประกวดออกแบบบ้านเหล็ก” นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตและประโยชน์ของบ้านเหล็ก ดำเนินรายการโดย เอก-ชมะนันทน์ วรรณวินเวศน์.

3rd SSI Volunteering Project: Renovation of Kindergarten Building, Donsamran School

After the successfully achievement of the two SSI volunteering projects on development of community learning center for Sai Phet Village and development of technical workshop building for Bang Saphan Iron & Steel Technology Institute which having the good cooperation from the management team and the SSI officers, the 3rd Volunteering Project will be arranged in November 29, 2008. This new project is the renovation of the kindergarten building and the surrounding landscape of Donsamran School as some parts of the building is in decay state, lack of good taking-care and maintenance and it is the collaboration between the SSI management, the SSI officers and the local people in Donsamran Village. Since the renovation will be performed during the school break, so it is the good timing and the students can study in the newly renovated building on the opening of the academic term. Apart from this work, the participants shall also participate in making a merit by donating paints and paint the new sermon hall of Donsamran Temple as well.

The benefits gained from this project, apart from doing good deeds to the society, are that they can build up the participation spirits of SSI people towards the community development in a greater level, which is in line with the social responsibility missions, to expand the sustainable community networks concretely and enhance the people network further more.

เอสเอสไออาสา3 : ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านดอนสำราญ

หลังจากประสบความสำเร็จในโครงการเอสเอสไออาสา2ครั้งที่ผ่านมา โดยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านสายเพชร และ การพัฒนาอาคารปฏิบัติการช่างให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและพนักงานเอสเอสไอจึงได้จัด โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ โดยการนำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมกับประชาชนในพื้นที่บ้านดอนสำราญร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาลและภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนบ้านดอนสำราญ โดยบางส่วนของอาคารเรียนมีสภาพชำรุด ขาดการดูแลและซ่อมแซม และเนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมจึงสะดวกแก่การซ่อมแซมอาคารดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียนที่พร้อมใช้ในช่วงเปิดเทอม นอกจากนี้ยังร่วมกับร่วมทำบุญสังฆทานสีและทางสีศาลาการเปรียญกลังใหม่ของวัดดอนสำราญอีกด้วย
นอกจากโครงการดังกล่าว จะเป็นการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อการพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น ตามพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการขยายเครือข่ายชุมชนอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น และสามารถสร้างเครือข่ายภาคประชาชนได้ต่อไป

SSI Road Show for Steel House Contest 2008

After the press conference on launching of the “SSI Steel House Contest 2008” on October 30, 2008, SSI has moved forward to continue the public relations work by arranging the road show activities at the Faculty of Architecture and Faculty of Engineering in various universities to invite the interested students to participate in the Steel House Design Contest, the Innovative Living Steel. The road shows is planned to arrange from November – December 2008 and the management of SSI shall take turn to be the special lecturers to provide information about this project continually. The first one was done on November 11, 2008 at the Faculty of Architecture, Thammasat University, Rangsit Campus which has gained many interests from the students there.

SSI เดินสายโรดโชว์ประกวดบ้านเหล็ก

ภายหลังจากการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ประกวดการออกแบบบ้านเหล็ก” ไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา เอสเอสไอได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการต่อด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดการออกแบบบ้านเหล็ก นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต (Innovative Living Steel) โดยวางแผนการออกเดินสายโรดโชว์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 ซึ่งมีผู้บริหารของเอสเอสไอหมุนเวียนกันไปเป็นผู้บรรยายพิเศษให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างต่อเนื่อง และได้ฤกษ์เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ซึ่งได้ความสนใจจากนักศึกษาในการเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก

21Nov/08

SSI Unveiled “Nong Lek Khao or White Strip”, a mascot for New Product

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited or SSI unveiled “Nong Lek Khao or White Strip” as its new mascot. This new mascot will represent Cold Rolled Coils product, a new SSI product emerged from the additional acquisition in Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited or TCRSS. Such additional investment made SSI holding shares of 50.15 percent and became the major shareholder of TCRSS. This investment also completed business operation cycle of SSI and boosted SSI’s competitive superiority position in the world’s steel markets. Moreover, it made SSI business groups in Bang Saphan became ASEAN’s largest high-end steel sheet production base to respond to the higher living standard conditions of the people in this region. SSI planned to promote this new logo by visiting various mass media agencies and delivering the present baskets due to an occasion of New Year festival.

เอสเอสไอเปิดตัว “น้องเหล็กขาว” สัญลักษณ์ตัวแทนผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดตัว “น้องเหล็กขาว” หรือ “White Strip” โดยใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของผลิตภัณฑ์ Cold Rolled Coils หรือ เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของเอสเอสไอที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS ส่งผลให้เอสเอสไอกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ 50.15% ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของเอสเอสไอครบวงจร และมีศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดเหล็กโลกเพิ่มมากขึ้น ทำให้กลุ่มธุรกิจของเอสเอสไอที่บางสะพาน กลายเป็นฐานการผลิตเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในในอาเซียน เพื่อรองรับกับมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นของประชากรในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เตรียมนำน้องเหล็กขาวเดินสายพบปะสื่อมวลชนเพื่อมอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย