30Apr/20

WCE เปิดตัวนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ประดิษฐ์ประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส เตรียมมอบให้ชุมชนบางสะพานใช้งาน

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE เปิดตัวนวัตกรรมสู้โควิค-19 ประดิษฐ์และผลิต “THE C19 STERILIZATON GATE” หรือ ประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19 และทำลายเชื้อโรคอื่นๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด – 19 และเชื้อโรคอื่นๆ ก่อนเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน โดยเครื่องจะทำงานระบบอัตโนมัติ ฉีดพ่นละอองหมอกไฮโปคลอรัสขนาดเล็กกว่า 7 ไมครอน เข้าถึงทุกซอกทุกมุมของร่างกาย ปลอดภัยต่อ คนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเตรียมส่งมอบให้อำเภอบางสะพานใช้สำหรับสถานที่ราชการ
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE กลุ่มเอสเอสไอ เปิดเผยว่า “ตามที่ ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย บริษัทได้ระดมสมองและผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ด้วยการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลายๆตัวรวมถึง “THE C19 STERILIZATON GATE” หรือ ประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในอาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกมาตรการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพสูง ดังเช่นมาตรการทางสังคมที่เราปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือทำความสะอาด การเว้นระยะห่างทางสังคม การหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนแออัด หรือการทำงานอยู่บ้าน โดยหลักการประตูจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เมื่อยืนตรงบริเวณจุดเซ็นเซอร์จะตรวจจับ พร้อมฉีดพ่นละอองหมอกไฮโปคลอรัสขนาดเล็กกว่า 7 ไมครอน เข้าถึงทุกซอกทุกมุมของร่างกาย เพื่อทำลายเชื้อโควิด-19 ที่เกาะติดตามเสื้อผ้าและผิวหนัง

ด้านน้ำยาที่ใช้ในการฉีดพ่น บริษัทได้เลือกน้ำยาไฮโปคลอรัส ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ น้ำยาดังกล่าวมีประสิทธิภาพสามารถทำลายเชื้อโควิด-19 เชื้อไวรัสอื่นๆ และแบคทีเรียได้ถึงร้อยละ 99.99 ดังนั้นการฉีดพ่นบนร่างกายจะปลอดภัยต่อมนุษย์ ไม่มีสารตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง เครื่องประดับ และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ประตูสามารถที่จะปรับเปลี่ยนน้ำยาได้หลากหลายชนิดให้เหมาะสมกับการทำลายตามแต่ละประเภทของเชื้อโรคที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะเกิดใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย น้ำยา 1 ถัง มีขนาดตั้งแต่ 20-50 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ตั้งแต่ 2,000 – 5,000 คน ต่อถัง โดยคุณภาพของปั๊มมีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และเสียงเงียบ

นายกิตติศักดิ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงสร้างของประตูติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว สามารถปรับขนาดรูปแบบ หรือเลือกสีให้เข้ากับฮวงจุ้ยแต่ละสำนักงาน อาคารสถานที่ โรงงานได้ ปัจจุบัน WCE ได้รับคำสั่งซื้อติดตั้งและใช้งานไปแล้ว 10 กว่าตัว และเร็วๆนี้ ได้เตรียมมอบให้กับที่ว่าการอำเภอบางสะพานไว้ใช้งานพร้อมชุดน้ำยา มูลค่ารวม 150,000 บาท เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ในการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องกล ไฮดรอลิก ไฟฟ้า งานบริการแรงงานในอุตสาหกรรม งานประกอบโครงสร้างโลหะเหล็ก งานบริหารโครงการ EPC ที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะการผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักรซึ่งมีความหลากหลายทางเทคโนโลยี และด้วยวิสัยทัศน์บริษัทมีเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นศูนย์วิศวกรรมชั้นนำของประเทศเทียบเท่าสากล เพื่อรองรับและตอบสนองต่ออุตสาหกรรมหนักที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

17Apr/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล-หน้ากากผ้า ให้อำเภอบาง สะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากผ้าอย่างดีจากกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือ ด่านชุมชนในพื้นที่เสี่ยงทั่วทั้งอำเภอบางสะพาน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดฯ จะร่วมกันตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้นการเข้า-ออกของบุคคลที่มีความเสี่ยง รวมถึงประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหรือดูแลตัวเองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
09Apr/20

SSI มอบชุด PPE ป้องกันไวรัส COVID-19 รพ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ช่วยเหลือทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ

08Apr/20

เอสเอสไอส่งกำลังใจช่วยเหลือ จนท.กู้ภัย มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยไวรัส COVID-19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน เป็นผู้รับมอบ

07Apr/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนจุดตรวจอำเภอบางสะพาน ตรวจคุมเข้มช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ณ จุดตรวจและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานจำนวน 12 จุด เพื่อคัดกรองประชาชนที่สัญจรทางถนนในพื้นที่อำเภอบางสะพานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
ทั้งนี้ทางอำเภอบางสะพานได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองชุมชนไว้จำนวน 12 จุด อาทิ จุดตรวจบริเวณหน้าอบต.พงศ์ประศาสน์ จุดตรวจบริเวณข้างโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อเป็นการตรวจและคัดกรองประชาชนเบื้องต้น โดยจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจบัตรประชาชน และซักประวัติการเดินทาง ซึ่งหากพบประชาชนที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 -22.00 น. ของทุกวัน