Tag Archives: ภาคอีสาน

19Sep/19

เอสเอสไอช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้แทนบริษัท มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวชลาลัย ทองอ่อน ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ กรุงเทพฯ