Tag Archives: สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค

09Aug/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนชาวบางสะพาน สู้ภัยโรคโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ส่งมอบให้แก่อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมนายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน