Tag Archives: สู้ภัยโรคโควิด-19

22Sep/21

SSI-ศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนชุมชน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสู้ภัยโควิด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  องค์การเวิลด์แชร์ (ประเทศไทย)  และกองทุนเวลาเพื่อสังคม ส่งมอบความสุขและกำลังใจในการสู้ภัยโควิดด้วยการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ ชุมชนตลาดสุภาพงษ์  และชุมชนหลังโรงเจ ภายใต้โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โควิด 19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้

13Aug/21

พช.บางสะพานหนุนชุมชนมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มเหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำร่อง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม “บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 ร่วม ใจปลูกพืชผักสมุนไพร” จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยRead More…

09Aug/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนชาวบางสะพาน สู้ภัยโรคโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ส่งมอบให้แก่อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมนายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน