Tag Archives: อาสา

01Apr/19

พนักงานอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมทำความสะอาดทางขึ้นถ้ำม้าร้องเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

พนักงานอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยา พร้อมด้วยชุมชนชาวอำเภอบางสะพานกว่า500 คน ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นถ้ำม้าร้อง ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

13Jun/18

SSI Group Volunteer: Beautifying Ban Don Samran School

SSI Group led by Mr. Padungsak Pranudomrat Assistant Vice President – Group Sustainable Development and Communication of Sahaviriya Steel Industries Plc. (SSI), arranged “SSI Group ARSA” at Ban Don Samran school, Bangsaphan,Read More…

เอสเอสไออาสา ทาสีศาลาเอนกประสงค์วัดปากแพรก

Sahaviriya supports 3rd generation of Youth Volunteering Project for Society, Arranging “Young Guide” training at Phra Mahathat Chedi Phakdi Prakat

Sahaviriya Group collaborates with Prachuap Khiri Khan Provincial Administrative Organization, Phra Mahathat Chedi Phakdi Prakat Foundation, and Thongchai Wittaya School to arrange a training course for “Young Guide” under Youth Volunteering Project for Society 2014 and invite the youths in Bangsaphan district, who have public mind, to join the 3rd generation of “Arsa Bangsaphan Youth Group.” 61 youths in total join the group. Moreover, there are many honorable guests, including members of the Prachuap Khiri Khan Provincial Administrative Organization and Thongchai Subdistrict Community Leaders joining the opening ceremony at Thongchai Wittaya School, Thongchai subdistrict, Bangsaphan, Prachuap Khiri Khan. Youth Volunteering Project for Society was established in 2012 by Sahaviriya Group, which aim to support the youths in Bangsaphan to make good use of their free time, to stay away from drugs and to cultivate public mind among them, through various integrated activity such as screening and selling T-shirt and green shopping bags to arrange activities and raise funds to help the society with various initiatives. In 2014, the 3rd generation of Arsa Bangsaphan Youth Group will join forces in helping as Young Guides for Phra Mahathat Chedi Phakdi Prakat in Thongchai subdistrict, Bangsaphan, Prachuap Khiri Khan and selling souvenir to raise funds for helping vulnerable people.

สหวิริยาปั้นเยาวชนอาสาบางสะพานปันน้ำใจสู่สังคมรุ่น3
จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

เครือสหวิริยา โดยความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ และโรงเรียนธงชัยวิทยา จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย ภายใต้โครงการเยาวชนอาสา ปันน้ำใจสู่สังคม 2557 โดยเชิญชวนเยาวชนบางสะพานที่มีจิตใจอาสาเข้าร่วมโครงการและเข้าร่วม “กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา” เป็นรุ่นที่ 3 เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งมีเยาวชนจิตอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 61 คน โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้นำชุมชนตำบลธงชัยเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการเยาวชนบางสะพานอาสา ปันน้ำใจสู่สังคมเป็นโครงการต่อเนื่องที่เครือสหวิริยาได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ขยายเครือข่ายและปลูกฝังการมีจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นให้มีความคิดอยู่บนพื้นฐานของการเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนบางสะพานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด ผ่านกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย อาทิ การสอนทักษะสกรีนเสื้อและถุงผ้าลดโลกร้อนเพื่อจัดทำของที่ระลึกจำหน่าย โดยนำรายได้มาหมุนเวียนในกลุ่มเพื่อต่อยอดกิจกรรมครั้งต่อไปพร้อมทั้งนำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมพิจารณาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยทางสังคมในรูปแบบต่างๆ สำหรับปี 2557 นี้ กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสารุ่น 3 จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยอาสา ณ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของกลุ่มเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายพิจารณาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยทางสังคมต่อไป

30May/14

SSI People join forces in donating blood to Thai Red Cross Society

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited (SSI)‘s management and staffsjoin forces in donating blood to the Thai Red Cross Society to help save patients in hospitals and victims in various regions nationwideRead More…