Tag Archives: เอสเอสไอ

13Aug/21

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัคซีนโควิดเพื่อชุมชน กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบตู้แช่วัคซีนรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-BSBM-WCE) สนับสนุนตู้แช่สำหรับแช่วัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเก็บรักษาวัคซีน พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนให้แก่ชุมชนในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019(โควิด-19) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และ นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ร่วมรับมอบ ปัจจุบันโรงพยาบาลบางสะพานได้รับการกระจายวัคซีนตามแผนงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว ทางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บที่ไม่เพียงพอ ซึ่งหากวัคซีนโควิด-19 อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจส่งกระทบผลให้วัคซีนไม่อาจคงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บางสะพานเสียโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อให้ภารกิจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคRead More…

13Aug/21

พช.บางสะพานหนุนชุมชนมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มเหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำร่อง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม “บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 ร่วม ใจปลูกพืชผักสมุนไพร” จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยRead More…

13Aug/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกซัพพลายเออร์ สร้างห้องความดันลบรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมทุนกับกลุ่มซัพพลายเออร์ สมทบทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) มอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน ภายในห้องฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ผ่านการออกแบบ พัฒนา และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลบางสะพาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และRead More…

21Jun/21

ฉีควัคซีนหยุดเชื้อเพื่อตนเองเพื่อชาติ SSIนำพนักงานรับวัคซีนโควิด-19ม.33

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำพนักงานสำนักงานกรุงเทพฯ จำนวน 92 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา.33 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดโอกาสป่วยเป็นโรคโควิด 19 รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19 ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม และลดการแพร่ระบาดของโรคให้กับประเทศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา นอกจากวัคชีนพื้นฐานที่ได้รับจากรัฐตามกลุ่มมาตรา 33 แล้ว บริษัทได้จัดสวัสดิการวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายให้พนักงานได้รับวัคซีนครบทุกคน

15Jun/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ-เจลแอลกอฮอล์ เสริมเกราะ 42 โรงเรียน รับมือ Covid-19 กรณีเปิดเทอม

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ 1 ศูนย์พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่สถานศึกษาในอำเภอบางสะพาน จำนวน 42 แห่ง ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สอดคล้องมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่Read More…